بخش پشتیبانی سایت

در صورت تهیه محصولات و داشتن سوالات در مورد راه اندازی یا در صورت بروز مشکلات احتمالی می توانید مسئله مورد نظر را با ذکر دلیل در فرم زیر ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار بگیرد.

تلفن تماس: 041-33875487
فکس : 041-33875487
ایمیل : electronic@gmail.com